Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Positivt ekonomiskt resultat för Arboga kommun – men stora utmaningar i framtiden

Södra Brattberget

Vid området Södra Brattberget har 27 nya tomter anlagts.

För Arboga kommun finns nu ett preliminärt ekonomiskt resultat för år 2019. Kommunen redovisar ett resultat på 19,8 miljoner kronor. Det innebär att kommunen har gått plus 11,4 miljoner kronor mer än vad som var beräknat i budget.

Under kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde, tisdagen den 18 februari, redovisade Arboga kommuns ekonomichef Anders Neuman det preliminära ekonomiska resultatet för år 2019

I resultatet på 19,8 miljoner kronor ingår vinster vid försäljning av till exempel tomter och mark på 9 miljoner kronor.

Arbetar med att minska underskott

Det är två nämnder, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, som har underskott jämfört med budgeten. Här pågår ett arbete med åtgärder för att komma i ekonomisk balans.


– Det är positivt att vi som kommun gör ett bra ekonomiskt resultat. Underskotten i två nämnder är oroande och vi tar det på största allvar. Här gäller det att dels arbeta med kortsiktiga åtgärder och dels med långsiktiga strategier. Vi är inte nöjda förrän samtliga verksamheter är i ekonomisk balans, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Positiv utveckling under 2019

Förutom ett bra ekonomiskt resultat så är det mycket positivt som hänt under 2019.

  • Arboga blev länets bästa skolkommun
  • Vasagymnasiet blev rankad som bästa gymnasieskola i Mellansverige enligt en enkätundersökning bland elever
  • Arboga kommun rankades som Sveriges fjärde bästa hållbara skolmatskommun av White Guide Junior
  • Flera byggnationer pågår. Bland annat ett nytt vård- och omsorgsboende, en förskola och ett LSS-boende för den kommunala verksamheten
  • 27 nya tomter har anlagts och finns nu ute till försäljning på Södra Brattberget
  • Första etappen av renoveringen av Herrgårdsbron genomfördes
  • Det startades 88 nya företag i Arboga.

– Vi står inför stora utmaningar och satsningar. Just nu pågår stora byggnationer av bland annat verksamhetsfastigheter. Vi vill fortsätta satsa för framtiden och då är en hållbar ekonomi helt avgörande, säger Anders Röhfors.

Stora utmaningar i framtiden

Även om Arboga kommun gör ett positivt ekonomiskt resultat under 2019 råder en fortsatt ansträngd ekonomisk situation samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Befolkningsförändringen, med en åldrande befolkning samtidigt som det blir fler barn och unga under 18 år är, en av de stora utmaningarna.


– Vi står inför ekonomiska utmaningar och som ställer krav på effektiviseringar, omprioriteringar och nya finansieringsalternativ. Det gäller också att ta fram strategier för finansiering av framtida investeringsbehov, säger kommunens ekonomichef Anders Neuman.


Vill du veta mer om Arboga kommuns resultat och ekonomiska styrning kan du besöka vår webbplats: https://www.arboga.se/kommun--politik/ekonomi-och-budget.html


Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäktige i april.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer