Publicerad

Renoveringen av Herrgårdsbron startar 26 februari

På grund av det milda vädret kommer renoveringsarbetet med Herrgårdsbron att inledas tidigare än beräknat. Det innebär att bron stängs av för fordonstrafik från och med onsdagen 26 februari. Bron är fortsatt öppen för gång- och cykeltrafikanter.

Det milda vädret och snöbristen i upptagningsområdet för Arbogaån innebär att de normalt stora vattenflöden som tillkommer under våren, beräknas att utebli. Därför råder det nu gynsamma förhållanden för att inleda arbetet. Vesa Matikainen på Arboga Kommunalteknik AB är projektchef.

 

– Arbetet med att renovera Herrgårdsbron är komplext och vi är helt styrda av naturens förutsättningar och påverkan. Att vi kan komma igång redan nu är dock positivt ur projektets synvinkel. Vi får större marginaler att hålla tidsramarna i fall vi stöter på oväntade problem eller förseningar längs vägen, säger Vesa Matikainen.

Reglerluckor ska bytas ut

Den renoveringsetapp som nu inleds är del två av totalt tre stycken. Under Herrgårdbron finns totalt fyra reglerluckor som styr vattennivåerna i Arbogaån norrut. De två som sitter under brons södra del renoverades under 2019. Nu inleds det förberedande arbetet inför att renovera de två återstående reglerluckorna på brons norra del.

 

– Vi kommer att starta med en dykinspektion för att undersöka botten och brons nuvarande status. Efter det kommer vi att påbörja spontning för att senare i år kunna torrlägga området som vi behöver arbeta i, förklarar Vesa Matikainen.

Handlar om säkerhet

Under arbetet kommer även delar av brons konstruktion såsom brostöd och stötbotten att förstärkas. Renoveringsarbetet kommer att fortsätta så långt det är möjligt under året och beräknas pågå till senhösten 2020. Den sista och tredje etappen av renoveringen planeras att genomföras under 2021.

 

– Det blir viss påverkan på trafikflödena men vi hoppas och tror att Arbogaborna och besökarna har förståelse för att det här arbetet måste genomföras. Det handlar främst om deras säkerhet, säger Vesa Matikainen.

 

För mer information om renoveringen av Herrgårdsbron, besök vår samlingssida om Herrgårdsbron.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: