Publicerad

Skogsarbete i närområdet till Brattbergsskolan

Exempelbild

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Nu är det aktuellt att utföra ett gallringsarbete i skogsområdet mellan Västerleden - Slånbärsstigen samt del av Skogsstigen. Se kartbild.

Arboga kommunalteknik AB, Driftavdelningen, ska utföra arbetet som påbörjas v 7 i den södra delen. Åtgärden beräknas pågå till senast vecka 11.


Syftet:

  • Att ta bort tallar som är angripna av en svampsjukdom, Törskatesvamp.
  • Ta bort riskträd.
  • Öka ljusinsläpp mot bostadsområden.
  • Förbättra växtförhållanden för friska, undertryckta träd.


Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att utföras i området och till viss del i tillhörande ytterområden. Driftavdelningen uppmanar om vaksamhet där arbete utförs. Vi i ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbeten pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: