Publicerad

Arboga kommun skapar fler vägar till arbetslivet – får 18,6 miljoner i stöd

Tf enhetschef arbetsmarknadsverksamheten Tommy Enell och projektledaren för Hela ViiA Birgitta Nilsson.

Tf enhetschef arbetsmarknadsverksamheten Tommy Enell och projektledaren för Hela ViiA Birgitta Nilsson.

Arboga kommun har fått 18,6 miljoner i EU-stöd för att utveckla en metod som kombinerar språkträning med arbetsträning. Målet är att ta tillvara människors kompetens och bygga en bro till arbetslivet.

Sedan 2016 driver arbetsmarknadsverksamheten på socialförvaltningen en verksamhet som går under namnet Vägen in i arbete, ViiA. Syftet är att få långtidsarbetslösa och människor med invandrarbakgrund i arbete. Nu vill Arboga kommun utveckla konceptet och för att kunna göra det har socialförvaltningen sökt EU-medel. Arboga kommun har fått stöd för att genomföra sitt projekt som planeras att pågå under tre år.

– Vi är jätteglada över att vi har fått det här stödet. Det är viktigt och innebär stora utvecklingsmöjligheter för oss, säger Birgitta Nilsson, projektledare och verksamhetsansvarig på Arboga kommun.

Språket är nyckeln

Verksamheten tar emot deltagare från Arboga men också från Köping och Kungsör. Fokus för projektet och deltagarna är språkträning och arbetsträning.


– Vi behöver arbetskraft i Sverige men kan du inte språket så är det svårare att få arbete. Språket är centralt för att du ska få sysselsättning idag, säger Tommy Enell, chef för arbetsmarknadsverksamheten.

Lära sig svenska i verklig miljö


Birgitta Nilsson menar att deras metodik är effektiv och samtidigt enkel.


– Vi tränar svenska genom att tala språket och vi övar i reella miljöer. Det innebär att deltagarna får öva svenska i verkliga arbetsmiljöer för att lära sig kommunicera. Det handlar också om att de ska knäcka koderna i arbetslivet, säger Birgitta Nilsson.

Metoden ska utvecklas

Det slutgiltiga målet är att de personer som kommer till projektgruppen ska ha ett arbete eller kommit in på en arbetsförberedande utbildning. Genom projektstödet ska metoden utvecklas och ge bättre förutsättningar för deltagarna att nå målen. Verksamheten som tidigare gick under namnet Vägen in i arbetet utökas nu till Hela vägen in i arbetet. Projektledaren förklarar skillnaden;


– Våra deltagare idag får vara här i högst sex månader. Nu utökar vi tiden så att deltagarna får ännu bättre förutsättningar att komma i sysselsättning, säger Birgitta Nilsson.


Två målgrupper för projektet

Totalt kommer det finnas 90 platser för tredjelandsmedborgare, människor som invandrat från länder utanför EU. Det kommer också att finnas 30 platser för långtidsarbetslösa svensktalande personer med behov av rehabilitering.


– De svensktalande deltagarna kommer att vara en resurs i det här projektet samtidigt som vi har samma målsättning för dem; att ge bra förutsättningar för att komma ut i arbetslivet, säger Tommy Enell.


Samarbete med Arbogas näringsliv

För att öka möjligheterna för deltagarna att få arbete har Arboga kommun ett nära samarbete med näringslivet.


– Vi i Arboga kommun för ständigt en dialog med arbetsgivarna om vilka behov, kompetenser och resurser som de behöver. På sätt kan vi anpassa visa delar i vårt projekt utifrån det, säger Tommy Enell.


Fakta om EU-fonden AMIF

 

AMIF, Asysl- migration- och Integrationsfonden stöder Arboga kommun i projektet genom att satsa drygt 18,6 miljoner kronor. I Sverige administreras fonden av migrationsverket och stödjer insatser för tredjelandsmedborgare (personer som har haft tidigare medborgarskap utanför EU)


Läs mer om AMIF på Migrationsverkets webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: