Publicerad

VA-arbete efter Kungsörsvägen

VA-arbetet efter Kungsörsvägen går in ett ett nytt skede och vägen behöver stängas av helt för genomfart

Ett större VA-arbete pågår efter Kungsörsvägen som innebär begränsningar i framkomligheten. Arbetet går nu in i ett nytt skede och Kungsörsvägen kommer att behöva stängas av helt för genomfart, men en omledningsväg kommer att finnas skyltad. Sidogatotor med begränsad framkomlighet kommer att skyltas som "återvändsväg".

 

Arbetena beräknas vara klara till midsommar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: