Publicerad

Så ska den kommunala folkomröstningen genomföras

Kommunfullmäktige röstade under torsdagen den 30 januari igenom kommunstyrelsen förslag om hur folkomröstningen om Medåkers skola och den framtida skolorganisationen ska genomföras. Det innebär att en rådgivande folkomröstning kommer att äga rum den 29 mars.

I november tog kommunfullmäktige beslut om att en kommunal folkomröstning om ska hållas. Nu har de förtroendevalda beslutat när och hur den ska genomföras. Kommunstyrelsens förslag till beslut innehöll bland annat förslag om omröstningslokaler, öppettider och tidpunkter för förtidsröstning.

Röstningen kommer att äga rum i tre valdistrikt på fyra olika platser. Platserna är:

  • Vasagymnasiet: Valdistrikten norr om Arbogaån.
  • Arboga bibliotek: Valdistrikten söder om Arbogaån. Här sker även förtidsröstning för alla röstberättigade i kommunen.
  • Götlunda: Valdistrikten i Medåker och Götlunda.
  • Medåkers skola: Alla röstberättigade kan förtidsrösta här på omröstningsdagen.

Förtidsröstningen startar den 16 mars. På omröstningsdagen kommer vallokalerna att hålla öppet kl 09.00-12.00 samt kl 14.00-17.00.

Beslut om svarsalternativ

Kommunfullmäktige tog även beslut om vilka svarsalternativ som det ska röstas om. Förslaget som röstades igenom innehåller tre olika svar;

  • Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers skola läggs ner.
  • Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga.
  • Jag tar inte ställning i frågan.

Röstkorten kommer att skickas ut till alla röstberättigade med post senast den 16 mars.


För mer information om folkomröstningen den 29 mars besök vår samlingssida med information om folkomröstningen. 

Mer information

Tidigare nyheter:

Information om kommunala folkomröstningar:

Mer information om organisationsöversynen och förslaget till framtida skolorganisation hittar du här:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: