Publicerad

Två nya bolag har startats

Från och med januari 2020 drivs delar av Arboga kommuns tekniska verksamhet av två kommunalägda bolag. Syftet med bolagiseringen är att få en mer effektiv organisation

Arboga vatten och avlopp AB hanterar nu driften av Arbogas dricksvatten och avloppssystem medan Arboga Kommunalteknik AB främst arbetar med drift av kommunens markinnehav, infrastruktur, verksamhetslokaler samt lokalvård. I uppdraget ingår också att ansvara för investerings- och exploateringsprojekt. Bolagen kommer att koncentrera arbetet till drift och verksamhetsfrågor där de har specialistkompetens.


– För kommuninvånarna innebär det inte så stora förändringar. Att arbetet istället kommer att utföras i bolagsform innebär bara ett annat och effektivare sätt för oss att organisera verksamheten på, säger kommundirektör Annica Andersson.

Chefstillsättningar har genomförts

Arboga kommuns före detta VA-chef Ulf Zackrisson är vd för Arboga Vatten och avlopp AB och produktionschef Magnus Andersson är vd för Arboga kommunalteknik AB. Christina Skantz, som tidigare arbetade på Arboga kommuns ekonomienhet, ingår från årsskiftet i Arboga Kommunalteknik AB:s organisation som ekonomi- och administrativ chef för båda bolagen.


Vill du veta mer Arboga kommuns helägda eller delägda bolag? Läs mer på vår samlingssida med information.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: