Publicerad

Ändrade avgifter från januari 2020 på biblioteket

Exempelbild

Från den 1 januari 2020 gäller nya avgifter på biblioteket. Övertidsavgiften blir till exempel 3 kr/dag för alla medier. Reservationsavgiften är borttagen, med undantag för fjärrlån av böcker utom länet.
De nya avgifterna gäller för alla biblioteken i Västmanland.

Biblioteket tar ut förseningsavgift för lån som lämnas tillbaka för sent:

  • Böcker, ljudböcker, talböcker, tidskrifter, musik-cd, film och spel: 3 kronor/dag
  • Fjärrlån: 10 kronor/dag

Kan du inte betala vid återlämningstillfället, registreras avgiften som en skuld som du kan betala senare. Maximalt skuldbelopp är 150 kronor per lånetillfälle. Har du en skuld på över 100 kronor kan du inte låna eller reservera böcker.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: