Publicerad

Skogsarbete Strömsnäsområdet

Exempelbild

Gallringsarbeten ska utföras i en mindre del av skogen, Strömsnäsområdet.

Arboga kommunalteknik AB, Driftavdelningen kommer att utföra ungskogsröjning på delar av fastigheterna Strömsnäs 1:3 och

Strömsnäs 1:2. Se kartbild. Arbetet påbörjas vecka 3 och beräknas

pågå till ca v 7.

 

Målet med åtgärden är att förbättra utvecklingsmöjligheten hos kvarvarande träd.

 

Arboga kommunalteknik AB utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

 

Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår. Skogsarbeten kommer att utföras i områdena och till viss del i tillhörande ytterområden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: