Publicerad

Kommunal folkomröstningen föreslås äga rum den 29 mars

Exempelbild

Arboga bibliotek är en av flera platser som föreslås som omröstninglokal.

En kommunal folkomröstning om Medåkers skola och skolorganisationen föreslås att äga rum den 29 mars. Enligt förslaget kommer de röstberättigade att kunna rösta på fyra olika platser i kommunen.

Den 30 januari äger årets första kommunfullmäktige rum. Då kommer de förtroendevalda ledamöterna bland annat besluta om vilket datum som folkomröstningen ska hållas. I förslaget som arbetats fram av valnämnden föreslås valet äga rum den 29 mars. Röstningen föreslås att äga rum i tre valdistrikt på fyra olika platser. Platserna som föreslås är:

 • Vasagymnasiet: Valdistrikten norr om Arbogaån.
 • Arboga bibliotek: Valdistrikten söder om Arbogaån. Här sker även förtidsröstning för alla röstberättigade i kommunen.
 • Götlunda: Valdistrikten i Medåker och Götlunda.
 • Medåkers skola: Alla röstberättigade kan förtidsrösta här på omröstningsdagen.

Omröstningslokaler på flera platser

Flera olika röstningsformer föreslås att erbjudas under folkomröstningen. Formerna som föreslås att erbjudas är:

 • Röstning på omröstningsdagen i utsedda lokaler.
 • Förtidsröstning vid Arboga bibliotek.
 • Förtidsröstning i Medåker på omröstningsdagen.
 • Ambulerande röstmottagning: en röstmottagare kommer hem till dig eller till annan plats där du befinner dig.
 • Budröstning: Om du på grund av sjukdom, eller funktionsvariation inte kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud.

Beslut om svarsalternativ

Kommunfullmäktige ska även besluta om vilka svarsalternativ som det ska röstas om. Förslaget innehåller tre olika svar;

 • Jag röstar för att fortsätta utveckla Arbogas skolor enligt barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut om framtidens skolorganisation. Detta innebär att Medåkers skola läggs ner.
 • Jag röstar för att inte lägga ner Medåkers skola och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om effektiviseringar inom andra skolor och förskolor i Arboga.
 • Jag tar inte ställning i frågan.


Om kommunfullmäktige röstar för förslaget till beslut kommer röstkorten att skickas ut till alla röstberättigade med post senast den 16 mars.

Mer information om kommunala folkomröstningar

Mer information om organisationsöversynen och förslaget till framtida skolorganisation hittar du här:

Informationssida om organisationsöversynen.


Läs tidigare nyhet om den kommunala folkomröstningen här:

28 november - Kommunal folkomröstning ska hållas i Arboga.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: