Publicerad

Oförändrade vattennivåer men kommunen fortsätter bevakning

Vattenflödena i Arbogaån är fortsatt höga och har ökat något från tisdagen, 17 november. Vattennivåerna ligger däremot kvar på samma nivå.

- Läget är oförändrat. Vi har inte heller noterat några skador eller områden där erosion har uppstått. Eftersom flödena är fortsatt höga fortsätter vi vår bevakning och följer prognoserna som kommer, säger Magnus Andersson, produktionchef på Arboga kommun.


För mer information om höga flöden i Arbogaån, läs våra tidigare nyheter här:


17 december

https://www.arboga.se/nyheter/2019-12-17-oforandrat-lage-for-vattennivaerna-i-arbogaan.html


16 december

https://www.arboga.se/nyheter/2019-12-16-tank-pa-detta-vid-oversvamningsrisk.html

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: