Publicerad

Oförändrat läge för vattennivåerna i Arbogaån

Det är fortsatt höga flöden i Arbogaån och ett oförändrat läge från gårdagen. Arboga kommun har en mer frekvent bevakning av ån, och åns kanter och vegetation. Damm- och broanläggningar ses över något mer än vanligt.

Kommun har en tät kontakt med Mälarenergi och Linde Energi som mäter flöden, och som också har möjlighet att reglera Arbogaån uppströms. Herrgårdsbrons reglering står för närvarande fullt öppet, effekten påverkas dock av Mälarens höga nivåer påverkas.


– Vi har en något mer frekvent bevakning av ån, och åns kanter och vegetation. Vi ser också över damm- och broanläggningar mer frekvent än vanligt, säger Magnus Andersson, produktionschef i Arboga kommun.


I övrigt inhämtas och följs prognoser och det sker samverkan med gränsande aktörer för att utbyta information om läget.


Linde Energi rapporterar stagnering i Lindesjön, men fortfarande höga nivåer. Mälarenergi har ökad bevakning av och kring sina anläggningar utifrån driftläget. Mälarenergi rapporterar också via deras flödesmätning aktuellt flöde klockan 15.15 genom Grindberga kraftstation. Flödet ligger och pendlar mellan 146,10 – 146,70 kubik per sekund, och förväntas ligga runt dessa värden under natten mot onsdag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: