Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Tänk på detta vid översvämningsrisk

Exempelbild

Just nu råder det höga vattenflöden i Arbogaån och SMHI har gått ut med en klass 1-varning. Som fastighetsägare finns det flera möjligheter att förbereda sig när det råder översvämningsrisk.

Det råder nu höga vattenflöden. En åtgärd som kommunen har tagit är att utöka bevakningen av områden runt Arbogaån.


- Kommunen kan inte påverka vattenflödena men vi arbetar förebyggande för att undvika stora fördämningar skapas. Det kan till exempel handla om att ta bort träd som riskerar att falla ner i ån, säger Magnus Andersson, produktionschef på Arboga kommun.

Se över fastigheter och lokaler

Arboga kommun har ett kontinuerligt samarbete och får information från två energibolag som genomför flödesmätningar vid kraftstationer, uppströms från Arboga. Det gör att kommunen tjänstemän får fortlöpande information om vilka nivåer som råder.


- Just nu verkar nivåerna ha stagnerat något men då läget snabbt kan förändras på grund av nederbörd uppmanar vi de kommuninvånare som bor i anslutning till Arbogaån att förbereda sig och se över sina hem. Det gäller även företag och organisationer som har verksamhetslokaler i anslutning till ån, säger Magnus Andersson.

Mer information

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Räddningstjänstens uppdrag är i första hand att skydda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.


På Arboga kommuns samlingssida om översvämningar finns det mer information.


Det finns även information om hur du skyddar din fastighet via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Råd: Tänk på detta vid översvämningsrisk


  • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker ifrån källare om det föreligger risk för översvämning.
  • Ha kontroll på om vattennivån stiger i spolbrunnar, både i spillvattenservis (avlopp) och i dagvattenservis (regnvatten).

  • Proppa eller omförslut golvbrunnar.

  • Plocka bort WC-stol och avlopp till handfat för att proppa eller omförslut avloppen till dessa.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer