Publicerad

Skogsarbete Norra skogen etapp 3  Annebergsområdet

Exempelbild

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun Driftavdelningen, har sedan en tid tillbaka utfört arbeten i skogen vid motionsspåret Norra skogen.

Etapp 3, Annebergsområdet, påbörjas nu i den nordvästra delen av skogspartiet.Se kartbild. Motionsspåret berörs inte av detta arbetsområde, (eventuellt någon mindre stig som leder in till spåret). Arbetet beräknas påbörjas v 50 och avslutas troligtvis senast v 51.

Därför avverkas skogen

Åtgärden är i huvudsak att gallra för att göra skogen glesare. Tall och lövträd kommer att sparas i stor utsträckning. Granar som är skadade av granbarkborren tas bort, även somliga friska granar avverkas för att öka sikt och trygghetskänsla.

 

Ber om överseende

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i hela området och till viss del i tillhörande ytterområden. Driftavdelningen ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår. Vi uppmanar om extra uppmärksamhet där arbeten pågår.


På grund av rådande markförhållanden är det problem med utkörningen av timret som är avverkat i etapp 2. Stockarna kommer att köras bort när marken är körbar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: