Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Så ser barn- och utbildningsnämndens mål och budget ut för 2020

Richard Fallqvist är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Richard Fallqvist är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg och utbildning i Arboga kommun, från förskola upp till vuxenutbildning. Nu har nämnden fattat beslut om mål och budget för 2020.

Arbogas skolor och förskolor styrs dels av läroplanen och kursplaner, dels av de politiska kommunala målen. På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 december fattades beslut om de kommunala målen för 2020.


– Vi har haft ett bra diskussionsunderlag för att komma fram till det här. Utgångspunkten är att skolan och förskolan ska bidra till att barn och unga får en god start i livet. En bra skola och förskola är också en viktig del för Arbogas utveckling i stort, säger Richard Fallqvist, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Mål för 2020

De politiska målen för 2020 omfattar bland annat att elevernas studiero ska öka och att skolan ska bidra till att den psykiska ohälsan minskar. Verksamheten ska arbeta för att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt att nå målen.


– Arboga har varit bästa skolkommun i länet i flera år och det ska vi fortsätta vara. Nu vill vi såklart bli ännu bättre. Alla elever ska ha så bra förutsättningar som möjligt att förverkliga sin fulla potential, säger Richard Fallqvist.


Nytt för i år är att nämnden har mål inom alla de övergripande strategiska målen som kommunfullmäktige har beslutat om.

Budget för 2020

Barn- och utbildningsnämnden, liksom kommunens övriga verksamheter, har effektiviseringskrav. Nästa år ska nämnden genomföra en reducering på cirka 3,7 miljoner. Principen för reduceringen har baserats på vad som är möjligt att minska på och vad som är minst kännbart.


Nämnden har bland annat beslutat om reduceringar inom ledning och administration. Vidare ska nämnden spara genom att minska antalet politiska sammanträden. Då det inte har varit några sökande till industriprogrammet på Vasagymnasiet kommer programmet att avvecklas. Läs mer i dokumentet längst ner i artikeln.


– Vi kommer att fortsätta arbeta med de utmaningar vi står inför och att få en budget i balans, säger Richard Fallqvist.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: