Publicerad

Offentligt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden

Onsdagen den 11 december klockan 13.15 sammanträder barn- och utbildningsnämnden i Arboga kommun. På sammanträdet behandlas nämndens mål och budget 2020.

Sammanträdet är offentligt i den del som gäller barn- och utbildningsnämndens budget.

Mötet hålls på Högskolecentrum, rum Solrosen. Ingång Gunnarsrovägen 2.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: