Publicerad

Skogsarbete vid motionsspåret, Norra skogen, etapp 2

Norra skogen spåret etapp 2

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Driftavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört arbeten i skogen vid motionsspåret Norra skogen. Nu fortsätter arbetet i den sydöstra delen av området. Se kartbild.

Arbetet beräknas påbörjas v 49 och avslutas troligtvis senast v 51.

 

Åtgärden är i huvudsak att gallra för att göra skogen glesare. Tall och lövträd kommer att sparas i stor utsträckning. Granar som är skadade av granbarkborren tas bort, även somliga friska granar avverkas för att öka sikt och trygghetskänsla.


Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i hela området och till viss del i tillhörande ytterområden. Driftavdelningen ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår.Vi uppmanar om extra uppmärksamhet där arbeten pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: