Publicerad

Arboga kommun fortsätter med processen att skapa två nya bolag

Från och med januari 2020 kommer delar av Arboga kommuns tekniska verksamhet flyttas över till två kommunalägda bolag. Syftet med bolagiseringen är att få en mer effektiv organisation

Arboga vatten och avlopp AB kommer att hantera driften av Arbogas dricksvatten och avloppssystem medan Arboga kommunalteknik AB främst kommer att arbeta med drift av infrastruktur och investerings- och exploateringsprojekt.


- Bolagen kommer att koncentrera arbetet till drift och verksamhetsfrågor där de har specialistkompetens. Samtidigt kommer kommunstyrelseförvaltningen fortsatt ansvara för långsiktig strategi och samhällsbyggnadsplanering, säger Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande.


Beslut togs i kommunfullmäktige

Under torsdagens kommunfullmäktige, 28 november, beslutades det om bolagsordning och ägardirektiv för bolagen. Kommunfullmäktige utsåg då även ledamöter, styrelseordförande och lekmannarevisorer för bolagen.


Chefstillsättningar har genomförts

Arboga kommuns nuvarande VA-chef Ulf Zackrisson blir vd för Arboga Vatten och avlopp AB och produktionschef Magnus Andersson blir vd för Arboga kommunalteknik AB. Christina Skantz, som idag arbetar på Arboga kommuns ekonomienhet, blir ekonomi- och administrativ chef för båda bolagen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: