Publicerad

VA-arbeten på del av Kungsörsvägen

Arboga kommun har påbörjat underhållsarbeten på delar av vatten- och avloppsledningar i Kungsörsvägen.

Arboga kommun kommer under 2019–2020 att utföra underhållsarbeten på delar av vatten- och avloppsledningarna i Kungsörsvägen. Arbetet kommer ske från Södra Ågatan och österut och påbörjades denna vecka. Detta kommer medföra en del störningar i vattentillförseln och omledning av trafik.

 

Driftavdelningen kommer löpande att informera när din fastighet blir berörd av vatten- och/eller trafikstörningar. Du som blir direkt berörd kommer att få information i brevlådan. Övriga berörda kommer att bli kontaktade av en besiktningsman från Bergsäker AB.

 

Vid frågor kontakta Peter Rickard på telefon 0589-870 74 eller e-post peter.rickard@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: