Publicerad

Kommunal folkomröstning ska hållas i Arboga kommun

På torsdagskvällen den 28 november beslutade kommunfullmäktige att en folkomröstning om en kommunal skola i Medåker och den framtida skolorganisationen i Arboga kommun ska genomföras.

Det var i september som en namninsamling för en folkomröstning, ett så kallat folkinitiativ, om att det ska finnas en kommunal skola i Medåker lämnades in till Arboga kommun.

 

Kommunfullmäktige har nu tagit ställning i frågan. På torsdagens sammanträde beslutades att en folkomröstning om en kommunal skola i Medåker och den framtida skolorganisationen i Arboga ska hållas.

Valnämnden inleder arbetet

Nästa steg i processen är att kommunens valnämnd ska bereda beslut till kommunfullmäktige för att kunna genomföra folkomröstningen. Valnämnden ska bland annat föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om:

  • Datum för folkomröstningen.
  • Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler.
  • Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade.
  • Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
  • Om röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen.
  • När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.

Valnämndens sammanträde planeras att hållas i början av december och nästa sammanträde för kommunfullmäktige är den 30 januari 2020.

Datum för folkomröstning fastställs i januari

För att en kommunal folkomröstning ska kunna genomföras måste, enligt svensk lag, ett samråd med Valmyndigheten ske. Tidigast tre månader efter det samrådet kan omröstningen hållas. Datum för folkomröstningen ska behandlas och fastställas på kommunfullmäktiges sammanträde i januari. En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande.

 

Kostnaden för kommunen att genomföra folkomröstningen beräknas till 485 000 kronor. Det omfattar kostnader för bland annat röstkort, röstlängder, röstsedlar och valmaterial.

Mer information om kommunala folkomröstningar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: