Publicerad

Förlängd svarstid för vattenskyddsområde

Svarstiden för synpunkter angående förslaget för vattenskyddsområde Hjälmaren förlängs till den 20 december. 

Kommunen har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde för Hjälmaren. Har du synpunkter på förslaget skickar du dessa till:

 

Ulf Zackrisson

ulf.zackrisson@arboga.se

Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga

 

Mer information om förslaget finns på hemsidan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: