Publicerad

Effektivisering ska skapa hållbar ekonomi

Exempelbild

Fritids och kulturnämndens ordförande Marianne Samuelsson.

För att bidra till en ekonomi i balans för hela kommunen har Fritids och kulturnämnden beslutat att genomföra flera effektiviseringsåtgärder under 2020. Den totala effekten förväntas uppgå till 1,3 miljoner kronor.

I syfte att förbättra kommunens ekonomiskt ansträngda läge har Kommunstyrelsen beslutat att varje förvaltning ska se över och genomföra effektiviseringsåtgärder. Torsdagen den 28 november sammanträdde Fritids och kulturnämnden för att ta ställning till de effektiviseringsförslag som nämnden tidigare, i två omgångar, har beställt av förvaltningen. Nämnden beslutade att förvaltningens förslag om effektiviseringar ska antas och genomföras.

Förslaget klarar tidsram

Det första effektiviseringsförslaget behandlades i Fritids och kulturnämnden den 10 oktober. Då beslutade nämnden att återremittera ärendet för att komplettera utredningen med fler förslag.


– Nu när det arbetet är analyserat har vi kommit fram till att förvaltningens ursprungliga förslag är det bästa. Både utifrån att skapa en hållbar ekonomi och med tanke på vilka tidsramar vi måste hålla oss till, säger Marianne Samuelsson, ordförande i Fritids och kulturnämnden.


Effektiviseringsåtgärderna kommer att genomföras under 2020.


Läs tidigare nyhet om effektiviseringsarbetet här.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: