Publicerad

Snart öppnar vi Herrgårdsbron för fordonstrafik

Årets renoveringsetapp av Herrgårdsbron håller på att avslutas. En besiktning har genomförts och vägen över bron planeras att öppnas för fordonstrafik måndagen den 2 december.

Arbetet med att renovera den anrika Herrgårdsbron har fortsatt med full intensitet under hösten. Förutom ett omfattande arbete med att stärka brons bärande delar har två reglerluckor monterats. Det är de som säkerställer regleringen av vattennivåerna av Arbogaån uppströms. Under november genomfördes också en besiktning av arbetet.

– Besiktningen av det som vi har utfört hittills har gått bra och reglerluckorna har godkänts för provdrift. Att få de på plats inför de stora vattenflödena var ett av de viktigaste momenten under denna etapp, säger Vesa Matikainen, som är Arboga kommuns nya projektledare för arbetet.

Mindre moment återstår

De senaste veckorna har arbetet fokuserats kring injustering av styrsystemet för reglerluckorna och uppdragning av den spont som utgjort en fördämning. Det innebär att projektet hittills håller den tidsplan som var planerad.


– Det som återstår nu är vissa mindre moment med reglerluckorna. Vi planerar att öppna Herrgårdsbron för fordonstrafik måndagen den 2 december, säger Vesa Matikainen.

Arbetet återupptas

Gång- och cykelbanan på brons östra del planeras att öppnas under första delen av december. Den västra gång- och cykelbanan kommer att vara öppen som vanligt.

 

Under våren 2020, efter vårfloden, kommer etapp två av renoveringsarbetet inledas. Då ska de två återstående reglerluckorna på brons norra del bytas ut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: