Publicerad

Totalförsvarövningen 2020

Från november i år och under hela 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

I totalförsvarsövning deltar Sveriges alla kommuner tillsammans med Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.


Arboga kommun deltar i övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som kommunen har i höjd beredskap. Det är ett sätt för oss och alla Sveriges kommuner att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i Arboga och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Om totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar; det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommunerna är:

  • Säkerhetsskydd
  • Etablering av krisorganisation
  • Krigsplacering av personal
  • Kompetenshöjning av kommunledningar

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och högsta beredskap. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Läs mer:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: