Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Skogsarbete vid motionsspåret, Norra skogen Säbylund

Norra skogen spåret e 1

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun Driftavdelningen, ska nu utföra skogsarbeten i omedelbar närhet till motionsspåret Norra skogen, Säbylundsområdet. Se kartbild.


Åtgärden är i huvudsak att gallra för att göra skogen glesare. Tall och lövträd kommer att sparas i stor utsträckning. Granar som är skadade av granbarkborren tas bort, även somliga friska granar avverkas för att öka sikt och trygghetskänsla.

I området finns en mindre naturvårdsyta. Den består till stor del av lövträd, där kommer en försiktig gallring att utföras.


Arbetet beräknas påbörjas v 46 och avslutas troligtvis senast v 47.

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i hela området och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: