Publicerad

Skogsarbete vid motionsspåret, Norra skogen Säbylund

Norra skogen spåret e 1

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun Driftavdelningen, ska nu utföra skogsarbeten i omedelbar närhet till motionsspåret Norra skogen, Säbylundsområdet. Se kartbild.


Åtgärden är i huvudsak att gallra för att göra skogen glesare. Tall och lövträd kommer att sparas i stor utsträckning. Granar som är skadade av granbarkborren tas bort, även somliga friska granar avverkas för att öka sikt och trygghetskänsla.

I området finns en mindre naturvårdsyta. Den består till stor del av lövträd, där kommer en försiktig gallring att utföras.


Arbetet beräknas påbörjas v 46 och avslutas troligtvis senast v 47.

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i hela området och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: