Publicerad

Ändring av detaljplan för Brevbäraren 1 m.fl. har vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2019 att anta detaljplanen för Brevbäraren 1 m.fl. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 11 oktober. Planen vann laga kraft den 4 november.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en vidareutveckling av fastigheten genom att införa användningsbestämmelsen Centrum. Användningen centum är flexibel och därmed lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter.

Ta del av handlingarna här: Detaljplan för Brevbäraren 1 m.fl. Pdf, 1.1 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: