Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Skogsarbete i närområdet till södra elljusspåret, Strömsnäsområdet.

Fröträd

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun Driftavdelningen, ska nu utföra skogsarbeten i ett område väster om villabebyggelsen vid Strömsnäsvägen, mellan elljusspåret och villaområdet. Se kartbild. Arbetet beräknas påbörjas v 45 och avslutas troligtvis senast v 47.

 

Åtgärden är i huvudsak att ta bort frötallar, träden fyller inte längre någon funktion. Marken i området är numera täckt av gräs, tallfröna kan inte gro i den vegetationen.

 

Alla grövre lövträd sparas samt någon tall som framtida evighetsträd.

Efter avverkningen kommer området att ungskogsröjas för att gynna ett framtida blandbestånd bestående av löv-och barrträd.

 

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i området och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetet pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer