Publicerad

Här byggs ett nytt LSS-boende

Arboga kommun bygger nu ett nytt LSS-boende för personer med olika funktionsnedsättningar. Projekteringen påbörjades hösten 2017 och nu är byggnationen i gång. En platta har gjutits på tomten Marknaden vid Oljevägen i Arboga.

Personer som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS, Lagen om stöd och service, kan ha behov av en bostad med särskild service.

 

- I Arboga har vi haft en ökning av beviljade beslut om bostad med särskild service. Därför är det här boendet viktigt för kommunen, säger Cecilia Ring-Moberg, verksamhetschef i Arboga kommun.

Ska få skapa sig ett eget hem

Det är en gruppbostad bestående av sex lägenheter som ska byggas och boendet beräknas stå klart under hösten 2020. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsnedsättningar, som inte klarar eget boende, ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

 

- Det är viktigt att gruppbostaden finns i en miljö som ger förutsättningar för de boende att delta aktivt i samhällslivet. Från boendet kommer de ha gångavstånd till centrum och samhällsservice, säger Cecilia Ring-Moberg.

Ett bra tillskott

Arboga kommun har sedan tidigare sju andra LSS-boenden, fem gruppbostäder och två servicebostäder.

 

- Det nya boendet är bra tillskott för verksamheten. I framtiden ser vi ett behov av fler LSS-platser, säger Cecilia Ring-Moberg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: