Publicerad

Trädbeskärning Strandvägen

Exempelbild

Arboga kommun, Driftavdelningen ska vecka 42, utföra trädbeskärningar vid Strandvägen. Plats, se kartbild.

Strandvägens trädrad, kastanjer och lindar, innehåller träd av blandade åldrar. I de yngre träden kommer vi att göra ett fåtal små beskärningsåtgärder, i de äldre, större träden ska vi främst göra avlastningsbeskärningar. Det innebär att tunga grenar kortas in för att minska tyngden på kvarvarande grenverk.

 

Arbetet delas upp i två etapper, kastanjeträden beskärs nu i höst, lindarna kommer att beskäras våren 2020.

 

För några veckor sen fälldes två träd som var dåligt skick.

Efter noggrann övervägning ska vi nu fälla ett till träd. Det är en stor lind som vi bedömt är olämplig att behålla.

 

Kommunstyrelseförvaltningen, Driftavdelningen arbetar fortlöpande med nyplantering av träd. Nya träd kommer att planteras på de platser där vi tar bort träd.

 

Under arbetets gång är vissa delar av Strandvägen ibland avstängda. Biltrafik, cyklister och fotgängare kan påverkas. Vi ber om överseende med eventuella störningar. Driftavdelningen uppmanar till vaksamhet, att vistas i arbetsområdet är riskfyllt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: