Publicerad 2019-10-14

Detaljplan för Cypressen m.fl. antagen

Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2019 antagit detaljplanen för Cypressen m.fl. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 11 oktober 2019.

Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om Fellingsbrovägen. Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteret Flädern med bostäder samt att justera byggrätten för kringliggande kvarter.


Ta del av planhandlingarna här: Cypressen m.fl.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer