Publicerad

Detaljplan för Cypressen m.fl. antagen

Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2019 antagit detaljplanen för Cypressen m.fl. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 11 oktober 2019.

Planområdet ligger norr om Arbogas stadskärna och söder om Fellingsbrovägen. Syftet med detaljplanen är att förtäta områdena vid kvarteret Flädern med bostäder samt att justera byggrätten för kringliggande kvarter.


Ta del av planhandlingarna här: Cypressen m.fl. Pdf, 4.6 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: