Publicerad 2019-10-14

Ändring av detaljplan för Brevbäraren 1 antagen

Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2019 antagit ändring av detaljplan för Brevbäraren 1 m.fl. Beslutet ansolgs på kommunens anslagstavla den 11 oktober 2019.

Planområdet ligger centralt i Arboga och omfattar bland annat stationshuset. Syftet med planändringen är ändra användningsområdet för stationshuset från handelsändamål till centrumändamål för att få en mer flexibel användning.


Ta del av planhandlingarna här: Brevbäraren 1PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer