Publicerad

Renspolning av vattenledningsnätet i Medåker

I Medåker mellan kl 22:00 till cirka 05:00 under vecka 41 och 42 utförs renspolningar av vattenledningsnätet. Detta görs för att avlägsna avlagringar i ledningarna.

Ingen tappning av vatten bör ske inom fastigheten under dessa tider. Vattnet kommer tidvis att vara avstängt. Tappa därför upp vatten för era behov. Vissa störningar och missfärgning av vattnet kan förekomma, spola då några minuter tills vattnet är helt klart.

 

För ytterligare upplysningar, kontakta VA-avdelningen på telefon:   0589-874 51 (dagtid), Philip Karlsson Rämö, eller 073-662 98 95 (kvällstid), Peter Berglind.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: