Publicerad

Nu monteras 18 ton tunga reglerluckor vid Herrgårdsbron

Exempelbild

Varje reglerlucka väger nio ton. Snart kommer de vara monterade under Herrgårdsbron.

Det har grävts, borrats, gjutits och pumpats stora mängder vatten. Nu ska de stora reglerluckorna monteras. Årets renoveringsarbete av Herrgårdsbron planeras att avslutas under sista delen av november.

Under sex månader har arbetet med att renovera Herrgårdsbron pågått. Under torsdagen 10 oktober inleds arbetet med att montera den första av de två reglerluckorna som ingår i etapp ett.


- Reglerluckorna är cirka åtta meter breda och väger drygt nio ton styck. De är snart på plats och det är en viktig milstolpe i vårt arbete, säger Magnus Andersson, produktionschef, på Arboga kommun.

 

Han menar att arbetet har varit både intensivt och utmanande men att det har fortlöpt på bra.


- Vi ligger bra till tidsmässigt och har hittills hunnit med de moment som var inplanerade under denna etapp, säger Magnus Andersson.

Planerar att öppna i november

Arbetet med att renovera den anrika bron är helt beroende av vattenflödet och att hänsyns måste tas till fisksorten Aspen. Samtidigt är arbetet tekniskt komplicerat.


- Det kan fortfarande uppstå situationer som gör att vi behöver förlänga arbetet men som det ser ut nu planerar vi att öppna upp Herrgårdsbron för trafik i slutet av november, säger Magnus Andersson.

Tackar för visat tålamod

Renoveringsarbetet har gjort att bron har varit helt avstängd för fordonstrafik. Det har inneburit en påverkan på trafikflödena.


- Vi till tacka Arbogaborna och besökarna för visat tålamod när trafiksituationen har varit mer ansträngd. Vi tycker att allmänheten har haft god förståelse för att vi genomför ett viktigt arbete, säger Magnus Andersson.

Arbetet återupptas

Under våren 2020 fortsätter arbetet med etapp två som innebär ett liknande arbete som i år där de två kvarvarande reglerluckorna ska bytas på brons norra del. Arbetet planeras att inledas och avslutas vid ungefär samma tidpunkter som under 2019; efter vårfloden fram till senhösten.


- Även då kommer bron stängas av för fordonstrafik men vi planerar att den ska vara öppen för gång- och cykeltrafik, precis som i år, säger Magnus Andersson.


Vill du ha mer information om renoveringsprojektet kan du besöka Arboga kommuns samlade informationssida.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: