Publicerad

Barn- och utbildningsnämnden inväntar beslut om folkomröstning

Barn- och utbildningsnämnden inväntar beslut om en folkomröstning ska genomföras innan nämnden fattar beslut om vilket förslag till ny förskole- och skolorganisation som ska förordas.

I september fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att gå vidare med ett antal av de förslag som presenterats i organisationsöversynen om Arbogas framtida skolorganisation.

 

Nämnden beslutade att fortsätta utreda tre av förslagen för skolan och två av förslagen som avser förskolan. Utredningen ska kompletteras med information kring lokaler ur ett kommungemensamt perspektiv och därefter ska nämnden besluta om vilket av förslagen som ska förordas.

 

Barn- och utbildningsnämnden inväntar nu beslut om en folkomröstning ska genomföras innan beslut fattas i ärendet. Beslut om en eventuell folkomröstning väntas tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Om organisations-
översynen

Här finns samlad information om utredningen, förslagen som presenterats, den planerade tidsplanen, syftet, de politiska besluten, nyheter med mera.

Om organisationsöversynen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: