Publicerad

Förslag på effektiviseringar
inom fritid och kultur

Exempelbild

Fritids- och kulturnämndens ordförande Marianne Samuelsson.

Fritids­ och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se över och genomföra effektiviseringar inom verksamheten. Utifrån ett besparingskrav från kommunfullmäktige ska förvaltningen spara tre procent under 2020. Det motsvarar totalt cirka 1,3 miljoner kronor.

Torsdagen den 10 oktober sammanträder fritids och kulturnämnden för att ta ställning till de effektiviseringsförslag som nämnden tidigare har beställt av förvaltningen.


- Kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge och som alla andra nämnder och förvaltningar måste vi också bidra till att få en ekonomi i balans, säger Marianne Samuelsson, ordförande i fritids- och kulturnämnden.

Alla verksamheter måste hjälpas åt

Sammanlagt har fritids- och kulturförvaltningen tagit fram nio olika förslag på åtgärder som beräknas generera 1,3 miljoner år 2020. Susanne Lundberg är chef för fritids och kulturförvaltningen och är den som har fått leda arbetet.


- Vi har spridit förslagen på effektiviseringsåtgärderna på så sätt att ingen verksamhet behöver läggas ner. Alla verksamheter får hjälpas åt att åstadkomma en hållbar ekonomi, säger Susanne Lundberg.

Stå rustade inför framtiden

Marianne Samuelsson fortsätter;

- Nu ska vi se över förslag och underlag från förvaltningen och ta beslut utifrån dessa. Det är alltid en utmaning att genomföra effektiviseringar men just nu är det nödvändigt. Vi måste få en budget i balans och stå rustade inför framtiden, säger hon.

Föreningsbidrag blir kvar 2020

Den största effektiveringen gör kommunen på investeringsstödet till föreningarna. Detta beräknas omfatta 358 000 kronor per år.

- I det här läget ser vi det som nödvändigt att föreningarna får ombesörja sina egna lokaler och utrustning. Däremot kommer föreningsbidragen finnas kvar 2020 och inte beröras av effektiveringspaketet, säger Marianne Samuelsson.

Slutgiltigt beslut om förslagen tas i fritids- och kulturnämnden den 10 oktober.


Läs mer här (PDF):

Sammanfattning av effektiviseringsförslag som fritid och kulturnämnden kommer att besluta om den 10 oktober 2019. Pdf, 51.1 kB.

 

Framtida utredningsuppdrag för fritids- och kulturförvaltningen Pdf, 65.9 kB.

 

  

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: