Publicerad

Inväntar beslut om eventuell folkomröstning om Medåkers skola

Med anledning av folkinitiativet för en folkomröstning om Medåkers skola har tidsplanen för beslut om en eventuell nedläggning av skolan senarelagts.

Namninsamlingen för en folkomröstning, ett så kallat folkinitiativ, om att det ska finnas en kommunal skola i Medåker lämnades in till Arboga kommun den 25 september.


– I väntan på kommunfullmäktiges beslut om en eventuell folkomröstning avvaktar kommunstyrelsen med att behandla ärendet om Medåkers skolas framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Röhfors (M).


Beslut om en eventuell folkomröstning planeras att tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Utredningen om skolorganisationen fortsätter

Det var i september som barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige en nedläggning av Medåkers skola.

Det slutgiltiga beslutet om en eventuell nedläggning av skolan tas av kommunfullmäktige. Innan dess ska frågan behandlas i kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden fattade i september också beslut om att barn- och utbildningsförvaltning ska  komplettera utredningen om framtidens skolorganisation. Den ska kompletteras med underlag för att kunna göra kommungemensamma ställningstaganden om lokaler utifrån de olika alternativen. Det underlaget ska presenteras på barn- och utbildningsnämndens kommande sammanträde. Även vilket av förslagen till ny skolorganisation som förvaltningen förordar ska presenteras för nämnden.

Tidigare nyheter om en eventuell folkomröstning

Om kommunal folkomröstning

För att en folkomröstning ska äga rum behövs underskrifter från tio procent av kommunens röstberättigade medborgare samt ett beslut av kommunfullmäktige där minst en tredjedel av ledamöterna röstar för en folkomröstning. En kommunal folkomröstning är rådgivande.
Läs mer om folkomröstningar på Valmyndighetens hemsida, val.se.

Om organisations-
översynen

Här finns samlad information om utredningen, förslagen som presenterats, den planerade tidsplanen, syftet, de politiska besluten, nyheter med mera.

Om organisationsöversynen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: