Publicerad

Trädvårdsarbete sker på Brattbergsvägen

Exempelbild

Driftavdelningen på Arboga kommun ska utföra trädvårdsarbete utmed en delsträcka på Brattbergsvägen.

Arbetet påbörjas tisdag 1 oktober och beräknas avslutas fredag 4 oktober. Plats, se kartbild.

De trädrader som vi ska göra åtgärder i består totalt av 14 av gamla askträd. Driftavdelningen har konsulterat en arborist som har inventerat samtliga träd.

Arboristen har konstaterat att det finns ett fåtal riskträd, de träden ska nu avverkas. Övriga träd ska beskäras.

 

Driftavdelningen arbetar fortlöpande med nyplantering av träd.

Nya träd kommer att planteras på de platser där vi tar bort träd.

Under arbetets gång är vissa delar av Brattbergsvägen helt avstängda.

 

Biltrafik, cyklister och fotgängare påverkas. Boende och viktiga transporter kan passera.

 

Vi ber om överseende med eventuella störningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: