Publicerad

Arboga kommun har tagit emot en namninsamling om Medåkers skola

Under onsdagsmorgonen tog Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande, emot en namninsamling mot en nedläggning av Medåkers skola.

Exempelbild

Anders Röhfors.

– Jag har full respekt för föräldrarnas åsikter, men att behålla Medåkers skola skulle innebära att vi behöver dra in på kostnader i andra skolor i Arboga. Det är inte rationellt och påverkar alla barn och elever i Arboga på ett negativt sätt, säger han.

Syftet med listan med namnunderskrifter som har samlats in är att åstadkomma en folkomröstning mot en nedläggning av Medåkers skola.

Anders Röhfors lyfter främst två punkter varför en nedläggning är nödvändig; att skapa en likvärdig skola för alla elever i kommunen och ur ett ekonomiskt perspektiv.


– I dag går det 41 elever i Medåkers skola. Det är tre klasser med två årskurser i varje klass. Prognosen pekar på att antalet elever inte kommer att öka. Vi behöver lyfta blicken för att se till helheten och det bästa för alla barn och elever i Arboga. Det går inte att bara se till en skola.

Vill öka antalet behöriga lärare

Vidare pekar han på att läraromsättningen procentuellt sett är betydligt högre i Medåkers skola än andra skolor i Arboga. Många behöriga lärare har slutat för att de vill arbeta på en större skola där det finns fler kollegor som de kan utbyta kunskap och erfarenhet med, visar utredningen som barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört.


– Vi har ett ansvar att skapa en likvärdig skola som är bra för alla elever och en arbetsmiljö som gör att vi både kan rekrytera och behålla behöriga lärare.

Satsning på skolan

Arboga kommun, såsom många andra kommuner i Sverige, står inför stora ekonomiska utmaningar med minskade skatteintäkter och ökade kostnader. För att på lång sikt fortsätta ha en bra skola krävs en organisationsförändring. Detta också för att möjliggöra satsningar för att utveckla skolan.


Röhfors pekar på att flera skolor i Arboga är i dåligt skick och i behov av renovering.


– Vår planering är att satsa på skolan. Vi vill bland annat bygga en helt ny Gäddgårdsskola. Det är en satsning för alla Arbogas elever, säger han.

Faktaruta

För att en folkomröstning ska äga rum behövs underskrifter från tio procent av kommunens röstberättigade medborgare samt ett beslut av kommunfullmäktige där minst en tredjedel av ledamöterna röstar för en folkomröstning.

Om organisations-
översynen

Här finns samlad information om utredningen, förslagen som presenterats, den planerade tidsplanen, syftet, de politiska besluten, nyheter med mera.

Samlad information om organisationsöversynen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: