Publicerad

Så lagar Arboga kommun Nygatan

Exempelbild

När en fjärrvärmeledning behövde lagas krävdes ett ingrepp med grävningsarbete på Nygatan. Efter två veckors arbete under september har marken återställts med ett övre lager med asfalt. Under våren 2020, när marken har satt sig, kommer gatan återställas till sitt ursprungliga skick med gatsten.

Beläggningsutförandet med asfalt istället för gatsten är en planerad åtgärd. Då schakten vid det nu avslutade fjärrvärmearbetet hade ett djup på cirka 2,5 meter så tar det en stund för marken att sätta sig efter återfyllningen.

 

- Det är mer regel än undantag att kommunen låter marken vid den här typen av återfyllda och maskinellt komprimerade schakter sätta sig över minst en vinter, innan slutlig återställning av slitlager eller annan överbyggnad utförs, säger Magnus Andersson, produktionschef på Arboga kommun.

Därför används asfalt

Magnus ser flera vinningar i att låta marken sätta sig över vintern, för att återställa överbyggnaden med befintlig gatstensstruktur under våren 2020. En anledning till varför kommunen valt att lägga ett asfaltslager i stället för en ren grusfyllning, är i första hand för att klara vinterväghållningen på platsen.

 

- Trots att schakten packats under återfyllningsfasen är kanterna i schakten relativt mjuka, vilket skulle kunna resultera i att gatstenar, som gränsar mot schakten, plogas bort när vintern kommer, säger Magnus.

 

Han fortsätter;

- En annan aspekt är att vi med en asfalterad yta istället för en ren grusyta minimerar det ständiga underhållet med groplagning under den blöta och kalla perioden, säger Magnus.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: