Publicerad

Skogsarbeten i närområdet vid Högsta koloniområde

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun, Driftavdelningen, ska utföra skogsarbeten norr och väster om Högsta koloniområde. Arbetet påbörjas vecka 38 och beräknas avslutas vecka 40.

En större del av området ska slutavverkas, det betyder att alla träd tas bort. Anledningen till det är att träden har blivit skadade av granbarkborre. I några mindre delar av området kommer gallringar att utföras. Se länk till karta Pdf, 194.8 kB.

Den här sommaren har barkborren svärmat två gånger. Det innebär att även den andra generationen av insekterna angripit träd, de träden har inte hunnit få synliga skador i grenverken ännu. Det är viktigt att ta bort alla träd som är angripna, Driftavdelningen kan därför avverka vissa träd som på avstånd fortfarande ser friska ut.

Granbestånden ska återplanteras vilket kommer att ske tidigast 2020.

Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i närområdena och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: