Publicerad

Sök Projektstöd till företag

Exempelbild

Som företag kan ni söka olika former av stöd från Leader Mälardalen. Leader Mälardalen har ett stöd som heter Projektstöd till företag.

Där kan företag i samverkan ansöka om upp till 200.000 kr i stöd för olika typer av företagsutvecklande insatser. Det kan vara både ”mjuka” insatser, som exempelvis gemensam marknadsföring och ”hårda” insatser, som en byggnation eller annan investering.

Kravet är att det är minst två parter som samverkar i projektet och att alla parter kommer att ha nytta av insatsen. Ni behöver själva stå för minst 30% av finansieringen i projektet, ni kan söka max 70% av kostnaden från Leader.

 

Mer information, kontakt och ansökan på Leader Mälardalens webbsida


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: