Publicerad

Barn- och utbildningsnämnden går vidare med förslag till ny skolorganisation

Exempelbild

Richard Fallqvist, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden .

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde under onsdagen stod Arbogas framtida förskole- och skolorganisation på dagordningen. Nämnden beslutade att gå vidare med tre av förslagen i utredningen för skolan och två av förslagen om förskolan.

– Nu har vi tagit ytterligare ett steg i att skapa en bra skola och förskola för alla barn och elever. Nu ska vi gå vidare med en fördjupning kring förslagen och fortsätta den politiska processen, säger Richard Fallqvist (L), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Exempelbild

Anders Röhfors

Syftet med organisationsöversynen är att skapa en skolorganisation där alla barn har så bra förutsättningar som möjligt att nå målen och en verksamhet som är kostnadseffektiv.


– Skolan är till för barnen. Vi ska göra satsningar och bygga en organisation som möter framtidens behov och de utmaningar kommunen står inför, säger Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslut om Medåkers skola väntas i oktober

En nedläggning av Medåkers skola är en del av samtliga förslag som nämnden har beslutat att gå vidare med. Beslut om den skolan väntas att tas på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober, enligt den reviderade tidsplanen.


– Eftersom en avveckling av Medåkers skola finns med i alla förslag, har vi beslutat att den delen av ärendet går till i kommunfullmäktige först, Richard Fallqvist.


Anders Röhfors fortsätter;


– Jag har full förståelse för de känslor och reaktioner som kommit från föräldrar vid Medåkers skola. Det vi nu arbetar för är att bygga en organisation som ser till helheten. Alla barn i Arboga ha rätt till en kvalitativ skola, säger Anders Röhfors.

Gäddgårdsskolan och Nybyholmsskolan

Beslut kring de övriga delarna i ärendet om Arbogas framtida förskole- och skolorganisation väntas tas på kommunfullmäktige den 28 november.


Samtliga av de förslag som nämnden beslutat att gå vidare med innebär en nybyggnation av Gäddgårdsskolan. För Nybyholmsskolan innebär förslagen en omstrukturering, i ett av förslagen en avveckling av skolan

Möter framtidens utmaningar

Exempelbild

Ulrika Hansson

– För att hantera de framtida utmaningarna behöver vi organisera oss på ett annat sätt, säger skolchef Ulrika Hansson.


Hon fortsätter:


– De förslag som nämnden har tagit beslut om ger oss bra förutsättningar att skapa en hållbar verksamhet, både när det gäller kvalitet, likvärdighet och ur ett ekonomiskt perspektiv.

Om organisations-
översynen

Här finns samlad information om utredningen, förslagen som presenterats, den planerade tidsplanen, syftet, de politiska besluten, nyheter med mera.

Om organisationsöversynen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: