Publicerad

Förenkla helt enkelt - för ännu smidigare kommunala processer

Exempelbild

Arboga, Köping och Kungsör jobbar tillsammans för att förenkla den service kommunen ger till företagare och invånare.

Nu har Arboga, Köping och Kungsör haft sin avslutande träff i utbildningsserien Förenkla helt enkelt. Arbetet syftar till att hitta vägar och arbetssätt som förenklar de kommunala processerna, inte minst i kontakten med företag.

Exempelbild

Tobias Gillberg

– Den här satsningen är ett bra sätt att tillsammans genomlysa hur våra rutiner kring bemötande, handläggning och återkoppling funkar. Vi har nu en bra lista på prioriterade punkter som varje avdelning kommer jobba vidare med. En del har med attityder att göra, en del är lågt hängande frukt, säger Tobias Gillberg, närigslivschef i Arboga kommun.

Checklistor och e-tjänster

Listan innehåller bland annat följande arbetsområden:

  • Enklare att hitta samt tydligare information på webben, till exempel FAQ och checklistor
  • Effektiva e-tjänster
  • Rutiner för uppdaterad webb
  • Rutiner för återkoppling
  • Bättre kunskap om varandras enheter
  • Fråga mer, gissa inte
  • Information om handläggningen och processen

 

Arbetet med Förenkla helt enkelt leds av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Vill du veta mer?

Här hittar du information om Förenkla helt enkelt

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: