Publicerad

Är du en blivande familjehemsförälder,
kontaktfamilj eller kontaktperson?

Har du eller din familj extra tid, engagemang, värme och stöd att ge till ett barn eller en ungdom?

Som familjehem tar du emot ett barn eller en ungdom som av
olika skäl inte kan bo kvar hemma. Med vårt stöd erbjuder du barnet eller ungdomen en trygg livssituation. En kontaktfamilj tar hand om barnet för extra stimulans någon helg eller flera helger per månad och en kontaktperson gör det vid något tillfälle i veckan eller i månaden. I broschyrerna finns mer information och där finns även kontaktuppgifter.


Du kan läsa mer i broschyren "Är du intresserad av att bli familjehem?" Pdf, 647.5 kB. och i broschyren "Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson?" Pdf, 647.5 kB.


Välkommen att höra av dig!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: