Publicerad

Exempelbild

Arboga kommun har deltagit i medborgarundersökningen sedan 2011.

Nu är det dags för medborgarundersökningen. Det är en enkät som skickas ut till 1 200 slumpvist utvalda invånare. Den ger dig som Arbogabo en möjlighet att tycka till om kommunen. Passa på att delta, din röst är viktig!

– Vi som kommun finns till för Arbogaborna. Medborgarundersökningen ger oss en bild av vad invånarna tycker om kommunen. Enkäten är ett av flera verktyg som hjälper oss att planera och utveckla verksamheterna, säger kommundirektör Annica Andersson.


Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av kommunen. Syftet är att mäta hur invånarna tycker att det är att leva och bo i Arboga, vilket inflytande de upplever att de har och vad de tycker om kommunens verksamheter.

Så går medborgarundersökning till

Det är SCB som slumpmässigt drar ett urval av invånare i åldrarna 18–84 år ur befolkningsregistret. Den som deltar får först ett mejl med inloggningsuppgifter till webbenkäten och sedan ett brev med pappersenkäten. På SCB:s webbplats finns det möjlighet att svara på engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten finns också tillgänglig på arabiska. Resultatet av undersökningen presenteras i december.

Rekordmånga får enkäten

Totalt är det 135 kommuner runt om i Sverige som deltar och 161 500 personer som får enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många personer fått medborgarundersökning under ett och samma år, enligt SCB. Arboga kommun har deltagit i undersökningen sedan 2011.

Har du frågor?

Vänligen kontakta Anders Svensson, kommunstrateg i Arboga kommun, e-post: Anders.Svensson@arboga.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: