Publicerad

Arboga kommun tackar för tålamod och tipsar om beredskap

Exempelbild

Efter förra veckans larm om otjänligt vatten riktar nu kommunens VA-chef Ulf Zackrisson ett stort tack till allmänheten för visat tålamod. Samtidigt vill kommunen passa på att informera om provtagning av vatten och beredskap

Under torsdagsförmiddagen gick Arboga kommun ut med att dricksvattnet i delar av Arboga kommun och Valskog behövde kokas innan förtäring. Detta efter att ett vattenprov indikerat förekomst av bakterier.


- Vi tar inga risker gällande dricksvattnet och prioriterar kommuninvånarnas hälsa. Därför gick vi ut med kokningsrekommendationen omgående. Jag vill tacka de berörda invånarna som visade gott tålamod medan vi utförde vårt arbete, säger Ulf Zackrisson.


Fortsatt felsökning genomfördes och nya prover påvisade ingen förekomst av bakterier. Under fredagskvällen kunde därför kokningsrekommendationen upphävas.

Kunde utesluta förekomst av bakterier

När dricksvattnet nu är säkrat fortsätter utredningsarbetet kring händelsen. Den samlade informationen tyder på att bakterieförekomsten kan ha uppstått i provatagningskedjan.


- Men vi kommer inte kunna slå fast exakt vart i provtagningskedjan det kan ha uppstått. Vi har gått igenom och slagit fast att våra rutiner har följts vid provtagningen och vi har också kunnat utesluta avvikelser i vår reningsprocess på vattenverket, säger Ulf Zackrisson.


Han fortsätter;

- Huvudsaken är att vi kan utesluta förekomst i dricksvattnet och att kommuninvånarna kan känna sig trygga.

Under den närmaste tiden kommer kommunen genomföra utökade kontroller för att säkerställa att händelsen var isolerad.

Se över din beredskap i hemmet

Denna gång kunde vattnet kokas innan förtäring men vid andra situationer kan vattentillgången vara mer begränsad.


- Vi vill uppmana alla invånare att ha tillgång till extra vatten i hemmet. Det kan vara i form av till exempel vattendunkar eller petflaskor i frysen. Vatten är ett av våra största grundläggande behov och vid exempelvis ett större elavbrott kan vattentillgången försvinna på några timmar, säger Lena Dahl-Nielsen, beredskapssamordnare för Arboga kommun.

 

Så går ett vattenprov till

  • Noggrann handtvätt genomförs
  • Provtagningspunkten (till exempel en kran) desinficeras.
  • Vattnet spolas och tas sedan upp i en steril provtagningsflaska utan att det skvätter eller rinner över.
  • Flaskan skickas sedan i en kyld transportväska till ett ackrediterat laboratorium
  • Vattenprovet analyseras av laboratorium
  • Resultatet skickas tillbaka till
  • Arboga kommun får resultatet.
  • Vid avvikelser vidtas eventuella åtgärder. Till exempel att i samråd med Västra Mälardalens myndighetsförbund ta beslut om kokningsrekommendation) Det är mycket ovanligt att vattnet blir otjänligt.


Fakta om SMS-tjänster

Vid behov kan kommunen använda sig av sms-tjänster för att sprida information som berör dricksvattnet.

  • Vid större händelser kan Arboga kommun via SOS-alarm skicka ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, till alla i det berörda området.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: