Publicerad 2019-08-15

Detaljplanen för Brevbäraren 1 m.fl. är ute på granskning

Förslag till planändring för fastigheten Brevbäraren 1 m.fl., Arboga Kommun, Västmanlands Län. Granskningstiden är 15 augusti - 5 september.

Bakgrund, syfte och huvuddrag
Sturestadens fastigheter AB har inkommit med en ansökan om en ändring i gällande detaljplan för fastigheten Brevbäraren 1.
Fastigheten ligger i de centrala delarna av Arboga och utgörs av Arboga stationshus. Huvudsyftet med en ny detaljplan är att ändra nuvarande användning i syfte att möjliggöra vidareutveckling av fastigheten.

Utställningslokaler:

- Rådhuset, Smedjegatan 5
- Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
- Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se


Synpunkter på förslaget
Har du eller den myndighet/ fastighetsägare/ organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 2019-09-05.

Du kan skicka dina synpunkter med brev eller e-post:
Adress: Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
Box 45
732 21 Arboga
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (KS 20/ 2019-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/ organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

Här hittar du Planhandlingarna PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 september 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer