Publicerad

Detaljplanen för Brevbäraren 1 m.fl. är ute på granskning

Förslag till planändring för fastigheten Brevbäraren 1 m.fl., Arboga Kommun, Västmanlands Län. Granskningstiden är 15 augusti - 5 september.

Bakgrund, syfte och huvuddrag
Sturestadens fastigheter AB har inkommit med en ansökan om en ändring i gällande detaljplan för fastigheten Brevbäraren 1.
Fastigheten ligger i de centrala delarna av Arboga och utgörs av Arboga stationshus. Huvudsyftet med en ny detaljplan är att ändra nuvarande användning i syfte att möjliggöra vidareutveckling av fastigheten.

Utställningslokaler:

- Rådhuset, Smedjegatan 5
- Stadsbiblioteket i Arboga, Kapellgatan 19B
- Arboga kommuns hemsida under www.arboga.se


Synpunkter på förslaget
Har du eller den myndighet/ fastighetsägare/ organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 2019-09-05.

Du kan skicka dina synpunkter med brev eller e-post:
Adress: Arboga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen
Box 45
732 21 Arboga
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Viktigt är att diarienummer (KS 20/ 2019-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/ organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

Fastighetsägare är skyldiga att informera eventuella hyresgäster om planarbetet.

Här hittar du Planhandlingarna  Pdf, 6.8 MB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: