Publicerad

Skogarbeten vid Maxelmossen

Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.

Arboga kommun, Driftavdelningen, utför nu skogsarbeten i området vid och omkring Maxelmossen, se länk. Pdf, 255.1 kB. Arbetet beräknas sluta 27 september.


Vissa av områdena ska slutavverkas, det betyder att alla träd tas bort. Anledningen till det är att träden har blivit skadade av granbarkborre.


I sommar har barkborren svärmat två gånger. Det innebär att även den andra generationen av insekterna angripit träd, men de träden har inte hunnit få synliga skador i grenverken ännu. Det är viktigt att ta bort alla träd som är angripna, Driftavdelningen kommer därför att avverka träd som på avstånd fortfarande ser friska ut.


I en del av områdena som åtgärdas ska det inte slutavverkas. Där kommer gallringar att utföras.


Granbestånden ska återplanteras och i tallbestånden sparas frötallar. Fröspridningen bevakas och i de fall nyplantering av tall behövs kommer det att ske. Återplantering kommer att ske tidigast 2020.


Avverkningsarbeten och virkestransporter kommer att ske i närområdena och till viss del i tillhörande ytterområden. Vi ber om överseende med eventuella störningar under tiden som arbetena pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: