Publicerad

Om organisationsöversynen inom barn- och utbildningsförvaltningen

Den pågående organisationsöversynen inom barn- och utbildningsförvaltningen ska leda fram till förslag om Arbogas framtida förskole- och skolorganisation. Här kan du läsa mer om det pågående arbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: