Publicerad

Ungas perspektiv gav företagare råd

Under fyra dagar i mitten av juni har företag, föreningar och organisationer i Mälardalen och Nedre Dalälvsområdet fått besök av grupper av ungdomar från Sverige och Litauen. Ungdomarnas uppdrag har varit att lösa case baserade på verkliga problem och utmaningar för de verksamheter de besökt. Dragon Gate i Älvkarleby utgjorde ett av akademins case.

- Det var som att komma till Kina fast vi var i Sverige. Vi tipsade dem om att ha guidade turer på sitt museum och att ha kinesiska event, berättar Tautvydas Čiuželis från Daugėdai i Litauen. Mohamad Fares, som bor i Sala, var med i samma grupp.
- Vi besökte även ett företag som tillverkar hundmat. Vi gav dem bland annat idéer om hur de kan använda sociala media och YouTube för att marknadsföra sina produkter.

Nya sätt att tackla utmaningar


Alla case har handlat om praktiskt entreprenörskap och utvecklingsarbete. Akademin har fokuserat på intensiv problemlösning i grupper med blandade erfarenheter och kunskaper, någonting som gett deltagarna nya insikter och lärdomar.


- Jag har lärt mig att samarbeta kring olika idéer och att, från många idéer tillsammans i gruppen diskutera fram en idé som vi sedan har presenterat. Processen är på något sätt viktigare än resultatet, berättar deltagaren Vilmantė Murauskaitė från Kaunas. Meda Mačiuitytė från Plungė fyller i - Just att det varit så mycket praktiskt arbete med verkliga företag har varit jättebra, inte enbart teoretiskt som i skolan.


Deltagarna har bott på Gruvgårdens B&B utanför Sala. För att hitta rätt och för att redovisa sina resultat har grupperna använt en app som utvecklats särskilt för akademin. Dagarna inleddes med workshops i kreativa metoder för problemlösning och företagsutveckling. Maja Westin från Ransta tyckte metoderna var givande.
- Jag har lärt mig att ställa bra frågor, och jag har fått se hur man kan tänka annorlunda kring idéer och lösningar.
Något som Alexander Johnsson från Arboga instämmer i.
- Vi fick verktyg för att vara kreativa där vi öppnade upp för alla idéer vi kunde komma på utan att låsa oss fast vid någon. Jag har fått ett nytt sätt att se på företag, hur de tänker och vad de har för problem.


Upplevelser med adrenalinpåslag och naturkontakt


Utöver att arbeta med case har deltagarna testat på vad områdets entreprenörer har att erbjuda. De har paddlat och slussat i Strömsholms kanal, gått Björnögårdens Höghöjdsbana, besökt Gårdsjö Älgpark, genomfört en workshop i bushcraft i Färnebofjärdens Nationalpark och ätit middag nere i Sala Silvergruva.
- Vi har fått se att man kan driva företag inom områden som jag kanske inte trodde man kunde tjäna pengar på. Som att göra guidade älgturer, berättar Maja Westin.

- Totalt har 35 deltagare varit med i årets akademi, säger Sofia Carlfjord, projektledare på Leader Nedre Dalälven 3. Projektet som kallas Academy Adventure Leader är ett transnationellt samarbetsprojekt och drivs av Leader Mälardalen, Leader Nedre Dalälven 3 och tre litauiska Leaderområden. Syftet med projektet är att främja entreprenörskap hos 17- till 25-åringar på landsbygden och att erbjuda ett internationellt utbyte. Nästa års akademi arrangeras i Litauen.

Om Leader


Leader är en metod för utveckling av landsbygder inom EU. Metoden bygger på samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor och lokala beslut utifrån lokala förutsättningar. Lokala föreningar, företag och organisationer söker stödmedel för lokala insatser utifrån Leaderområdets utvecklingsstrategi. Medlen kommer från EU, från svenska staten och från lokala myndigheter i området.

Om området

Academy Adventure Leader genomfördes i och för deltagare från kommunerna Sala, Heby, Tierp, Älvkarleby, Säter, Hedemora och Avesta, samt Hedesunda socken, Österfärnebo socken, samt Södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, kommunerna Arboga, Köping, Hallstahammar, Håbo och Upplands-Bro. Därtill Västerås kommun (förutom Västerås stad) och Enköpings kommun (förutom Enköping).


Kontakt

Sofia Carlfjord, projektledare, 072-565 75 79, sofia@nedredalalven.se

Mia Lundqvist, verksamhetsledare, 070-365 75 20, mia@leadermalardalen.se


Mer information

www.leadernedredalalven.se

www.leadermalardalen.se

Länk till fotografier, fria att använda, ev fotobyline Leader Nedre Dalälven

https://www.dropbox.com/sh/ue2954u75y6sdns/AABmB26Jrgi61MOBGTR1ccjLa?dl=0

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: